Titeldetail

Zoeken in op
Titelblok: Wat als je kind 'anders' is? : je bijzondere kind grootbrengen in een gewone wereld / Deborah Reber ; vertaling [uit het Engels]: Saskia Peeters
Editie: Eerste druk.
Uitgave: Amsterdam : Spectrum, [2019], ©2019
Collatie: 304 pagina's ; 21 cm
Noot: Vertaling van: Differently wired, raising an exeptional child in a conventional worldt. - New York : Workman Publishing, ©2018. - Op omslag: Autisme, hoogbegaafd, ADHD, ADD, Dyslexie. - Met literatuuropgave, register.
Samenvatting: Adviezen aan ouders met een kind dat zich door autisme, hoogbegaafdheid of een ander kernmerk van andere kinderen onderscheidt.
Isbn: 9789000367481  toon meer
Auteur: Reber, Deborah [G]
Medewerker: Peeters, Saskia [G]
Materiaal: Boek V Inf
Taalcode: Nederlands
Mediasoort: Boek
Publ.jaar: 2019
Jeugd/Volw.: Volwassen
Inform./Verh.: Informatief
Zoektitel: Wat als je kind 'anders' is? [G]
SISO: 416.23
Onderwerp: Ontwikkelingsstoornissen; Kinderen
PIM: Ontwikkelings-stoornissen (Opvoeding en Onderwijs)
Aanschafinfo: De opvoedkundige Deborah Reber, met haar veertienjarige hoogbegaafde autistische zoon Asher, adviseert over veel onderwerpen, nuttig voor ouders die op zoek zijn naar begrip en begeleiding van kinderen die 'anders' zijn. Het gaat om een praktisch gericht actieplan bij het opvoeden van een unieke en complexe populatie kinderen met een neurologische afwijking om hun uniek potentieel te ontgrendelen. Het plan zet ouders aan om anders naar het kind en zichzelf te kijken en biedt hulp om na te denken over de atypische psyche van het kind. Een aanzet om het unieke van deze kinderen juist te vieren in plaats van zich ervoor te verontschuldigen. Geen publicatie over het kind met een diagnose, maar ook over de ouders zelf, met centraal de vraag: 'hoe ga je in deze situatie om met je kind, je relatie, je vrienden, de school en met jezelf en je verwachtingen over je kind?' Een helder geschreven publicatie met tussenkoppen, vragen, kaders, tips, opdrachten, bronnenoverzicht, discussiestof en register; geen illustraties. Een unieke publicatie met een totaal andere visie op het omgaan en opvoeden van bijzondere kinderen die nagenoeg alle publicaties op dit gebied overstijgt. Voor iedereen die te maken heeft met deze bijzondere kinderen..
Titelnr: 2109331
Extern zoeken: =Google

1 exemplaren, 0 aanwezig

  • 1x UitgeleendUitgeleend tot 28-01-2020
2e verd. Informatief 416.23 REBE

Exemplaren in andere vestigingen